Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Utenos apylinkės teismas
lt
En

NAUJIENOS

Utenos apylinkės teismas ieško Teismo raštinės skyriaus darbuotojo (-jos) darbui su dokumentų registravimu ir tvarkymu (darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį).

2022-09-19

Utenos apylinkės teismas ieško Teismo raštinės skyriaus darbuotojo (-jos) darbui su dokumentų registravimu ir tvarkymu (darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį).
Pareigybės lygis –
B
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas –
nuo 5,3 iki 5,6 priklausomai nuo turimos profesinio darbo patirties.
Pagrindinė šias pareigas einančio darbuotojo darbo vieta –
Utenos apylinkės teismo Utenos rūmai, adresas: J. Basanavičiaus g. 65, Utena.

Reikalavimai pretendentams (-ėms):

 • turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
 • būti susipažinusiam (-iai) su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais teismų veiklą, su Lietuvos Respublikos Civiliniu, Baudžiamuoju, Administracinių nusižengimų kodeksais, Civilinio ir Baudžiamojo proceso kodeksais, Bausmių vykdymo kodeksu;
 • gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, dokumentų tvarkymo ir apskaitos, archyvavimo taisykles;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu bei naudotis elektroninio pasirašymo įranga.

Pagrindinės šias pareigas atliekančio darbuotojo (-jos) funkcijos:

 • registruoti Teismo Utenos rūmuose gautas bylas;
 • tvarkyti Teismo Utenos rūmų elektroninį paštą, atspausdinti dokumentus, gautus į E. pristatymo dėžutę, informuoti Teismo rūmus apie jiems skirtus dokumentus, gautus į E. pristatymo dėžutę, siųsti dokumentus per E. pristatymą; gauti ir siųsti dokumentus per Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalo Teismo paskyrą;
 • registruoti Teismo Utenos rūmuose gautus dokumentus į gautų dokumentų registrus ir perduoti šiuos dokumentus vykdytojams; teikti Teismo darbuotojams informaciją apie kontroliuojamų Teismo pirmininko, jo pavaduotojo ir Teismo kanclerio pavedimų vykdymo terminus;
 • priimti iš teismo posėdžių sekretorių išnagrinėtas bylas, perduodamas Teismo raštinės skyriui;
 • pasibaigus einamiems metams, peržiūrėti užbaigtas Teismo Utenos rūmų dokumentų bylas, vadovaujantis Dokumentų rengimo, valdymo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimais sutvarkyti ir paruošti perdavimui į Teismo Archyvo skyrių;
 • teikti informaciją tiesiogiai ir telefonu apie Teismo Utenos rūmų darbą, paskirtų teismo posėdžių laiką ir vietą, nagrinėjamas bylas. Negalint suteikti asmens prašomos informacijos, nukreipti pas darbuotojus, kompetentingus suteikti reikalingą informaciją; pagal kompetenciją konsultuoti į Teismą besikreipiančius asmenis;
 • tvarkyti Teismo Utenos rūmų bylų daiktinių įrodymų apskaitą;
 • pagal priimtas teismo nutartis atlikti priverčiamųjų medicinos priemonių skyrimo kontrolę Teismo Utenos rūmuose;
 • rengti kitos dienos bylų, nagrinėjamų Teismo Utenos rūmuose, tvarkaraštį;
 • parengti išsiuntimui Teismo Utenos rūmų bylas kasacinės instancijos teismui, praeitų ir einamų metų įsiteisėjusias bylas pagal kitų teismų ar įstaigų pareikalavimus; rengti atsakymus į gaunamus raštus, susijusius su Teismo Utenos rūmų praeitų ir einamų metų įsiteisėjusiomis bylomis ir dokumentais, prireikus rengti ir išduoti šių bylų ir dokumentų kopijas, nuorašus ar išrašus, juos patvirtinant nustatyta tvarka;
 • vykdyti šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su Lietuvos teismų informacine sistema (LITEKO);
 • pavaduoti Teismo raštinės skyriaus darbuotoją darbui su dokumentų registravimu, esant būtinybei pavaduoti kitus Teismo raštinės skyriaus darbuotojus;
 • vykdyti kitus nenuolatinio pobūdžio Teismo raštinės skyriaus vedėjo, Teismo kanclerio, Teismo pirmininko ir jo pavaduotojų pavedimus, susijusius su Teismo veikla, kad būtų pasiekti Teismo strateginiai tikslai.

Pretenduojantys į šias pareigas turi pateikti gyvenimo aprašymą ir išsilavinimą patvirtinantį dokumentą el. paštu ligita.galvydiene@teismas.lt  iki 2022 m. rugsėjo 30 d. Pasiteirauti galima tel. Nr. (8 389) 20546.

Tinkamiausias kandidatas bus išrinktas konkurso būdu.

Siūlome:

 • mentoriaus pagalbą adaptacijos laikotarpiu;
 • kvalifikacijos tobulinimo galimybes.

 

Informacija atnaujinta 2022-09-19 14:12:25