Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Utenos apylinkės teismas
lt
En

Mokesčiai ir baudos

Administracinių teisės pažeidimų baudos mokamos į vieną iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų: Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank“, AB; Nr. LT74 4010 0510 0132 4763 Luminor Bank AB; Nr. LT05 7044 0600 0788 7175 AB SEB bankas; Nr. LT32 7180 0000 0014 1038 AB Šiaulių bankas; Nr. LT74 7400 0000 0872 3870 Danske Bank A/S Lietuvos filialas; Nr. LT12 2140 0300 0268 0220 Luminor Bank AB; Nr. LT42 7230 0000 0012 0025 UAB Medicinos bankas; įmokos kodas 1001, nurodant pažeidimo identifikacinį kodą (ROIK).

 

Civiliniame procese skirtos baudos mokamos į vieną iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų: Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank“, AB; Nr. LT74 4010 0510 0132 4763 Luminor Bank AB; Nr. LT05 7044 0600 0788 7175 AB SEB bankas; Nr. LT32 7180 0000 0014 1038 AB Šiaulių bankas; Nr. LT74 7400 0000 0872 3870 Danske Bank A/S Lietuvos filialas; Nr. LT12 2140 0300 0268 0220 Luminor Bank AB; Nr. LT42 7230 0000 0012 0025 UAB Medicinos bankas; įmokos kodas 6800, mokėjimo paskirtis „bauda už...“.

 

Baudžiamojo proceso kodekso, Baudžiamojo kodekso reglamentuota tvarka skirtos baudos mokamos į vieną iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų: Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank“, AB; Nr. LT74 4010 0510 0132 4763 Luminor Bank AB; Nr. LT05 7044 0600 0788 7175 AB SEB bankas; Nr. LT32 7180 0000 0014 1038 AB Šiaulių bankas; Nr. LT74 7400 0000 0872 3870 Danske Bank A/S Lietuvos filialas; Nr. LT12 2140 0300 0268 0220 Luminor Bank AB; Nr. LT42 7230 0000 0012 0025 UAB Medicinos bankas; įmokos kodas 6801, mokėjimo paskirtis „bauda už...“.

 

KAIP SUMOKĖTI PRITEISTAS IŠLAIDAS UŽ ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS SUTEIKIMĄ

 

Teismo priteistos išlaidos valstybei už antrinės teisinės pagalbos suteikimą mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią banke AB „Swedbank“, banko kodas 73000. Įmokos mokesčio kodas 5630, mokėjimo paskirtis „už antrinę teisinę pagalbą“.

 

KAIP PERVESTI AVANSĄ BYLOJE UŽ PASKIRTĄ EKSPERTIZĘ AR MOKESTĮ UŽ LAIKINŲJŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ NETAIKYMĄ

 

Avansas byloje už paskirtą ekspertizę ar mokestis už laikinųjų apsaugos priemonių netaikymą mokamas į Utenos apylinkės teismo (įmonės kodas 191449237) pavedimų sąskaitą Nr. LT49 7300 0101 5733 8994, esančią Swedbank AB, banko kodas 73000, mokėjimo paskirtis „už ekspertizę“ arba „įmoka dėl laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo“.

 

                                  BYLINĖJIMOSI IŠLAIDOS CIVILINĖSE BYLOSE - TAI ŽYMINIS MOKESTIS

                                                            IR BYLŲ NAGRINĖJIMO IŠLAIDOS

 

 Žyminis mokestis – tai mokestis, kurį sumoka ieškovas pareikšdamas ieškinį (pradinį ar priešieškinį), pareiškimą dėl ikisutartinių santykių, tretysis asmuo, pareikšdamas savarankišką reikalavimą dėl ginčo dalyko, pareiškimą jau pradėtoje byloje, pareiškimą ypatingosios teisenos bylose.

Civilinėse bylose žyminio mokesčio dydį, indeksavimo, atleidimo nuo žyminio mokesčio, sumokėjimo atidėjimo, primokėjimo, grąžinimo, paskirstymo tvarką reglamentuoja Civilinio proceso kodekso 79–100 straipsniai.

Žyminio mokesčio dydis:

Turtiniuose ginčuose – nuo ieškinio sumos: iki 28962 eurų3 procentai, bet ne mažiau kaip 20 eurų; nuo didesnės kaip 28962 eurų sumos iki 86886 eurų868 eurai plius 2 procentai nuo ieškinio sumos, viršijančios 28962 eurus; nuo didesnės kaip 86886 eurų sumos – 2027 eurai plius 1 procentas nuo ieškinio sumos, viršijančios 86886 eurus. Bendras žyminio mokesčio dydis turtiniuose ginčuose negali viršyti 12555 eurų.

Ginčuose, kylančiuose iš nuomos teisnių santykių, išskyrus ginčus dėl pinigų išieškojimo – 57 eurai.

Ginčuose dėl sutarčių modifikavimo (pakeitimo, nutraukimo ir kt.) – 144 eurai.

Kituose ginčuose – 41 euras.

Bylose dėl teismo įsakymų - ketvirtadalis sumos, mokėtinos už ieškinį, bet ne mažiau kaip 4 eurai.

Dokumentinio proceso tvarka nagrinėjamose bylose - pusė sumos, mokėtinos už ieškinį, bet ne mažiau kaip 8 eurai.

Ypatingosios teisenos bylose – 41 euras.

Už prašymą sprendimą peržiūrėti už akių – 28 eurai.

Turtiniuose ginčuose už apeliacinius, kasacinius skundus ir prašymus dėl proceso atnaujinimo –

žyminio mokesčio dydžiai skaičiuojami nuo ginčijamos sumos.

Už apeliacinius, kasacinius skundus ir prašymus dėl proceso atnaujinimo - tokio paties dydžio žyminis mokestis, koks mokėtinas pareiškiant ieškinį (pareiškimą ypatingosios teisenos bylose).

Už atskiruosius skundus dėl nutarčių dėl laikinųjų apsaugos priemonių – 28 eurai

Procesinius dokumentus ir jų priedus pateikiant teismui tik elektroninių ryšių priemonėmis -  

75 procentai už atitinkamą procesinį dokumentą mokėtinos žyminio mokesčio sumos, bet ne mažiau kaip 2 eurai.

Žyminis mokestis, išskyrus apskaičiuojamą procentais, yra indeksuojamas, atsižvelgiant į ketvirčio vartojimo kainų indeksą, jeigu jis didesnis nei 110.

Bylų nagrinėjimo išlaidos – išlaidos, kurios patiriamos nagrinėjant civilinę bylą. Tai gali būti sumos, išmokėtos liudytojams, ekspertams, ekspertinėms įstaigoms ir vertėjams, bei išlaidos, susijusius su vietos apžiūra; atsakovo paieškos išlaidos; išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu; išlaidos, susijusios su teismo sprendimo vykdymu; atlyginimo už kuratoriaus darbą išlaidos; išlaidos advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti; kitos būtinos ir pagrįstos išlaidos.

Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, žyminį mokestį ir bylos nagrinėjimo išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, nurodytos išlaidos priteisiamos iš atsakovo (sumokamos ieškovui) proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o iš ieškovo (sumokamos atsakovui) – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Ieškovui atsisakius ieškinio, teismas iš atsakovo ieškovo turėtų išlaidų nepriteisia. Tačiau jeigu ieškovas atsisako pareikšto ieškinio dėl to, kad, pareiškus ieškinį, atsakovas ieškovo reikalavimus patenkino, ieškovo prašymu teismas nurodytas išlaidas priteisia iš atsakovo.

 

                   BYLINĖJIMOSI IŠLAIDOS BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE - TAI PROCESO IŠLAIDOS

 

Proceso išlaidos – tai išlaidos, kurias sudaro liudytojams, nukentėjusiesiems, ekspertams, specialistams ir vertėjams išmokami pinigai, skirti jų kelionės į iškvietimo vietą ir gyvenimo joje išlaidoms atlyginti; liudytojams ir nukentėjusiesiems išmokami pinigai, skirti atlyginti už jų atitraukimą nuo įprastinio darbo; ekspertams, specialistams, vertėjams išmokami pinigai, skirti atlyginti už jų darbą, išskyrus tuos atvejus, kai jie šias pareigas atlieka kaip tarnybinę užduotį; daiktų laikymo ar persiuntimo išlaidos; kitos išlaidos, kurias ikiteisminio tyrimo pareigūnas, prokuroras, teisėjas ar teismas pripažįsta proceso išlaidomis.

Baudžiamosiose bylose proceso išlaidas ir jų atlyginimą reglamentuoja Baudžiamojo proceso kodekso 103–106 straipsniai.

Teismas, priimdamas nuosprendį, turi teisę nuspręsti išieškoti iš nuteistojo proceso išlaidas, išskyrus išlaidas, skirtas mokėti vertėjui, o proceso išlaidas ir iš kaltinamojo, kuris pripažintas kaltu, bet nuo bausmės atleistas, arba kuriam bausmė nepaskirta. Jeigu byloje pripažinti kaltais keli kaltinamieji, teismas, atsižvelgdamas į šių asmenų kaltę, jų atsakomybės dydį ir pobūdį, nusprendžia, kiek proceso išlaidų turi būti išieškota iš kiekvieno. Kai kaltinamasis išteisinamas baudžiamojoje byloje, pradėtoje tik pagal nukentėjusiojo pareiškimą, teismas turi teisę nuspręsti, kad visas proceso išlaidas ar jų dalį apmoka asmuo, pagal kurio pareiškimą buvo pradėtas procesas.

Jeigu procesas nutraukiamas, kai nukentėjusysis susitaikė su įtariamuoju ar kaltinamuoju, teismas turi teisę nuspręsti, kad proceso išlaidas turi sumokėti įtariamasis, kaltinamasis ir nukentėjusysis arba vienas iš jų.

 

Žyminis mokestis ir bylų nagrinėjimo išlaidos, priteistos valstybei, mokamos į vieną iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų: Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank“, AB; Nr. LT74 4010 0510 0132 4763 Luminor Bank AB; Nr. LT05 7044 0600 0788 7175 AB SEB bankas; Nr. LT32 7180 0000 0014 1038 AB Šiaulių bankas; Nr. LT74 7400 0000 0872 3870 Danske Bank A/S Lietuvos filialas; Nr. LT12 2140 0300 0268 0220 Luminor Bank AB; Nr. LT42 7230 0000 0012 0025 UAB Medicinos bankas. Įmokos mokesčio kodas 5660.

                                PASIŪLYMAS DĖL ŽYMINIO MOKESČIO GRĄŽINIMO

Teismas informuoja, kad norėdami susigrąžinti žyminį mokestį, turite pateikti Prašymą grąžinti (įskaityti) permoką (skirtumą) ar nepagrįstai išieškotas sumas (FR0781 forma, toliau - Prašymas). Kartu su Prašymu turite pateikti įsiteisėjusią teismo nutartį dėl žyminio mokesčio grąžinimo. Tai galite padaryti elektroniniu būdu adresu www.vmi.lt paskyroje Mano VMI arba, jeigu Jūs neturite galimybės Prašymo teikti elektroniniu būdu, jį galite pateikti atvykę į bet kurios apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos aptarnavimo skyrių.