Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Utenos apylinkės teismas
lt
En

Mokesčiai ir baudos

Valstybinės mokesčių inspekcijos renkami mokesčiai, rinkliavos ir įmokos mokami į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas:

LT78 7290 0000 0013 0151, AS ,,Citadele banka“ Lietuvos filialas, banko kodas 72900, SWIFT kodas INDULT2X;

LT05 7044 0600 0788 7175, AB SEB bankas, banko kodas 70440, SWIFT kodas CBVILT2X;

LT32 7180 0000 0014 1038, AB Šiaulių bankas, banko kodas 71800, SWIFT kodas CBSBLT26;

LT74 4010 0510 0132 4763, Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, banko kodas 40100, SWIFT kodas AGBLLT2X;

LT12 2140 0300 0268 0220, Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, banko kodas 21400, SWIFT kodas NDEALT2X;

LT24 7300 0101 1239 4300, AB Swedbank, banko kodas 73000, SWIFT kodas HABALT22;

LT42 7230 0000 0012 0025, UAB Medicinos bankas, banko kodas 72300, SWIFT kodas MDBALT22.

 

Mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, mokamas į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, taip pat galima sumokėti įmokų surinkimo paslaugas teikiančiose įstaigose bei jų ar jų tarpininkų padaliniuose:

          •   AB ,,Lietuvos paštas“ pašto skyriuose;

          •   per UAB ,,Paysera LT“ interneto portalą www.paysera.lt

          •    SOLLO, UAB tarpininko MAXIMA LT, UAB kasose;

          •   UAB ,,Elotus“;

          •   UAB ,,Mokėjimo terminalų sistemos“ mokėjimo savitarnos terminaluose FOXBOX;

          •   UAB ,,Perlas Finance“ terminaluose;

          •   per UAB ,,VIENA Sąskaita“ interneto portalą https://vienasaskaita.lt/;

          •   UAB ,,Mokėjimų paslaugos“ spaudos kioskuose.

Informuojame, kad mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas sumokėti ne vėliau kaip prieš dvi darbo dienas iki mokėjimo termino pabaigos, jei mokėjimai atliekami įmokų surinkimo paslaugas teikiančiose įstaigose bei jų ar jų tarpininkų padaliniuose, kad gautos įmokos būtų laiku įskaitytos į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas.

 

Valstybei priteistos bylinėjimosi išlaidos mokamos bet kuriame banke ar įmokų surinkimo paslaugas teikiančiose įstaigose bei jų ar jų tarpininkų padaliniuose, kvite nurodant šiuos rekvizitus:

Gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos, įmonės kodas – 188659752; mokama į vieną iš biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų; įmokos kodas – 5660.

 

Valstybei priteistos išlaidos už antrinės teisinės pagalbos suteikimą mokamos bet kuriame banke ar įmokų surinkimo paslaugas teikiančiose įstaigose bei jų ar jų tarpininkų padaliniuose, kvite nurodant šiuos rekvizitus:

Gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos, įmonės kodas – 188659752; mokama į vieną iš biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų; įmokos kodas – 5630, mokėjimo paskirtis – įmoka už suteiktą antrinę teisinę pagalbą.

 

Civiliniame procese teismo skirtos baudos mokamos bet kuriame banke ar įmokų surinkimo paslaugas teikiančiose įstaigose bei jų ar jų tarpininkų padaliniuose, kvite nurodant šiuos rekvizitus:

Gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos, įmonės kodas – 188659752; mokama į vieną iš biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų; įmokos kodas 6800.

 

Mokestis už bylos medžiagos kopijas mokamas bet kuriame banke ar įmokų surinkimo paslaugas teikiančiose įstaigose bei jų ar jų tarpininkų padaliniuose, kvite nurodant šiuos rekvizitus:

Gavėjas – Utenos apylinkės teismas, įmonės kodas – 191449237; mokama į atsiskaitomąją sąskaitą LT83 7300 0101 5733 9061, esančią Swedbank AB, banko kodas 73000; mokėjimo paskirtis „už kopijas, civilinės bylos Nr.“. Sumokėjus mokestį mokėjimo kvito originalą būtina pateikti teismui.

 

Baudos nuo 2015-07-01, paskirtos už administracinių nusižengimų padarymą, mokamos bet kuriame banke ar įmokų surinkimo paslaugas teikiančiose įstaigose bei jų ar jų tarpininkų padaliniuose, kvite nurodant šiuos rekvizitus:

Gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos, įmonės kodas – 188659752; mokama į vieną iš biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų; įmokos kodas 1001; nusižengimo identifikacinis kodas ROIK:, kuris nurodomas mokėjimo nurodymo laukelyje ,,Unikalus mokėjimo kodas“. Baudos už administracinius nusižengimus mokamos atskiru mokėjimo nurodymu už vieną nusižengimą.

 

Administraciniame procese teismo skirtos baudos pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimo kodekso 634 straipsnį mokamos bet kuriame banke ar įmokų surinkimo paslaugas teikiančiose įstaigose bei jų ar jų tarpininkų padaliniuose, kvite nurodant šiuos rekvizitus:

Gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos, įmonės kodas – 188659752; mokama į vieną iš biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų; įmokos kodas 6802.

 

Baudžiamajame procese teismo skirtos baudos mokamos bet kuriame banke ar įmokų surinkimo paslaugas teikiančiose įstaigose bei jų ar jų tarpininkų padaliniuose, kvite nurodant šiuos rekvizitus:

Gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos, įmonės kodas – 188659752; mokama į vieną iš biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų; įmokos kodas 6801.

 

Įmokos už ekspertizes, užstatus mokamos bet kuriame banke ar įmokų surinkimo paslaugas teikiančiose įstaigose bei jų ar jų tarpininkų padaliniuose, kvite nurodant šiuos rekvizitus:

Gavėjas – Utenos apylinkės teismas, įmonės kodas – 191449237; mokama į atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT49 7300 0101 5733 8994, esančią Swedbank AB, banko kodas 73000; mokėjimo paskirtis „už ekspertizę, civilinės bylos Nr. “ arba „užstatas civilinės bylos Nr.“. Sumokėjus mokestį už ekspertizę, užstatą mokėjimo kvito originalą būtina pateikti teismui.

 

Bylinėjimosi išlaidos civiliniame procese – žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu.

Žyminio mokesčio dydis:

 1. Turtiniuose ginčuose – nuo ieškinio sumos: iki 30 000 Eur3 procentai, bet ne mažiau kaip 20 Eur; nuo didesnės kaip 30 000 Eur sumos iki 100 000 Eur900 Eur plius 2 procentai nuo ieškinio sumos, viršijančios 30 000 Eur; nuo didesnės kaip 100 000 Eur sumos – 2300 Eur plius 1 procentas nuo ieškinio sumos, viršijančios 100 000 Eur. Bendras žyminio mokesčio dydis turtiniuose ginčuose negali viršyti 15 000 Eur;

 2. Ginčuose dėl sutarčių modifikavimo – 200 Eur, išskyrus ginčus dėl sutarčių turtinio pobūdžio nuostatų modifikavimo;

 3. Bylose dėl juridinio asmens veiklos tyrimo – 300 Eur;

 4. Bylose, kuriose ginčijami sprendimai, priimti atliekant viešuosius prikimus:

 • M Mažos vertės pirkimus, kai ieškinys pareiškiamas iki perkančiosios organizacijos pranešimo apie jos priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, - 300 Eur, o kai ieškinys pareiškiamas po perkančiosios organizacijos pranešimo apie jos priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, - 350 Eur;
 • S Supaprastintus pirkimus (išskyrus mažos vertės pirkimus), kai ieškinys pareiškiamas iki perkančiosios organizacijos pranešimo apie jos priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, - 1000 Eur, o kai ieškinys pareiškiamas po perkančiosios organizacijos pranešimo apie jos priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, - 2000 Eur;
 • T Tarptautinius pirkimus, išskyrus tarptautinius pirkimus, skirtus ypatingos valstybinės svarbos projektams įgyvendinti, kai ieškinys pareiškiamas iki perkančiosios organizacijos pranešimo apie jos priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, - 3000 Eur, o kai ieškinys pareiškiamas po perkančiosios organizacijos pranešimo apie jo priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, - 5000 Eur;
 • T Tarptautinius pirkimus, skirtus ypatingos valstybinės svarbos projektams įgyvendinti, kai ieškinys pareiškiamas iki perkančiosios organizacijos pranešimo apie jos priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, - 10 000 Eur, kai ieškinys pareiškiamas po perkančiosios organizacijos pranešimo apie jos priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, - 15 000 Eur;
 • 5. Bylose, kuriose ginčijami sprendimai, priimti suteikiant:
 •           Tarptautinines koncesijas - 5 000 Eur
 •           Koncesijas, kurių vertė mažesnė už tarptautinių koncesijų vertę, -    2 000 Eur     
 • 6. Kituose ginčuose – 100 Eur
 • 7. Bylose dėl teismo įsakymų – ketvirtadalis sumos, mokėtinos už ieškinį, bet ne mažiau kaip 10 Eur.
 • 8.  Dokumentinio proceso tvarka nagrinėjamose bylose – pusė sumos, mokėtinos už ieškinį, bet ne mažiau kaip 10 Eur
 • 9. Ypatingosios teisenos bylose – 50 Eur, išskyrus CPK numatytus atvejus;
 • 10. Už pareiškimus dėl juridinio asmens bankroto ar restruktūrizavimo bylos iškėlimo – 500 Eur, išskyrus atvejus, kai pareiškimą paduoda juridinio asmens savininkas (savininkai), vadovas, likvidatorius, buvęs ar esamas darbuotojas, valstybės institucija ar įstaiga, taip pat kai pareiškimas dėl juridinio asmens bankroto bylos iškėlimo grindžiamas tuo, kad juridinis asmuo neturi turto ar pajamų, iš kurių galėjo būti išieškomos skolos, ir dėl šios priežasties antstolis grąžino kreditoriui vykdomuosius dokumentus;
 • 11. Grupės ieškinio bylose žyminio mokesčio dydis nustatomas pagal CPK XXIVI skyriaus taisykles.
 • 12. Už atskiruosius skundus žyminis mokestis nemokamas, išskyrus atskiruosius skundus dėl nutarčių dėl laikinųjų apsaugos priemonių ir atskiruosius skundus bankroto ar restruktūrizavimo bylose. Už šiuos atskiruosius skundus mokamas 50 Eur žyminis mokestis.
 • 13. Už pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo mokamas 50 Eur žyminis mokestis.
 • 14. Už apeliacinius, kasacinius skundus ir prašymus dėl proceso atnaujinimo mokamas tokio paties dydžio žyminis mokestis, koks mokėtinas pareikšiant ieškinį (pareiškimą ypatingosios teisenos bylose).
 • 15. Už prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo mokamas 50 Eur žyminis mokestis, išskyrus prašymus dėl Civiliniame procese numatytų šeimos bylose taikomų laikinųjų apsaugos priemonių. Už prašymus taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba įrodymų užtikrinimo ar rinkimo priemones, kurios susijusios su nacionaliniuose ar užsienio arbitražuose arba užsienio teismuose nagrinėjamomis bylomis, taip pat kurios susijusios su nacionaliniuose ar užsienio arbitražuose ar užsienio teismuose nagrinėjamomis bylomis (iki ieškinio atitinkamam teismui ar arbitražui pareiškimo), mokamas 100 Eur žyminis mokestis.
 • 16. Už skundus dėl arbitražo sprendimo mokamas 500 Eur žyminis mokestis.
 • Informuojame, kad  procesinius dokumentus ir jų priedus pateikiant teismui tik elektroninių ryšių priemonėmis, mokama 75 procentai už atitinkamą procesinį dokumentą mokėtinos žyminio mokesčio sumos, bet ne mažiau kaip 5 Eur.
 • Jeigu prieš kreipimosi į teismą šalys ginčą sprendė mediacijos būdu, mokama 75 procentai mokėtinos žyminio mokesčio sumos, bet ne mažiau kaip 5 Eur.

 

     Informacija atnaujinta: 2020-01-09