Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Utenos apylinkės teismas
lt
En

Kiti teismo teisės aktai

Informacija atnaujinta 2022-12-09 11:36:16

Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo laikymosi kontrolės ir priežiūros Utenos apylinkės teisme tvarkos aprašas

UTENOS APYLINKĖS TEISMO PAREIGYBIŲ, KURIAS EINANTYS ASMENYS PRIVALO DEKLARUOTI PRIVAČIUS INTERESUS, SĄRAŠAS

 1. Teismo pirmininkas
 2. Teismo pirmininko pavaduotojas
 3. Teisėjas
 4. Teismo kancleris
 5. Teisėjo padėjėjas
 6. Teismo raštinės skyriaus vedėjas (supaprastintų viešųjų pirkimų iniciatorius)
 7. Teismo raštinės skyriaus patarėjas
 8. Teismo raštinės skyriaus biuro vedėjas
 9. Teismo raštinės skyriaus (biuro) teismo posėdžių sekretorius
 10. Teismo raštinės skyriaus biuro vyresnysis specialistas
 11. Teismo administracijos sekretorius
 12. Teismo kanclerio tarnybos vyriausiasis specialistas (supaprastintų viešųjų pirkimų organizatorius)
 13. Teismo kanclerio tarnybos vyresnysis patarėjas (vyriausiasis buhalteris)
 14. Teismo kanclerio tarnybos vyresnysis specialistas (finansininkas)
 15. Archyvo skyriaus vedėjas (supaprastintų viešųjų pirkimų iniciatorius)
 16. Informacinių technologijų skyriaus vedėjas (supaprastintų viešųjų pirkimų iniciatorius)
 17. Ūkio skyriaus vedėjas (supaprastintų viešųjų pirkimų iniciatorius)

  (Patvirtinta Utenos apylinkės teismo pirmininko 2022-12-07 įsakymu Nr. V-96).

 

UTENOS APYLINKĖS TEISMO PAREIGYBIŲ, Į KURIAS PRIEŠ SKIRIANT ASMENĮ PRIVALOMA PATEIKTI RAŠYTINĮ PRAŠYMĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮSTATYMO 9 STRAIPSNĮ, SĄRAŠAS

Eil.

Nr.

Struktūrinio padalinio pavadinimas

Pareigybė

Vadovo, skiriančio asmenį į pareigas, pavadinimas

1.

 

Teismo kancleris

Teismo pirmininkas

2.

Teismo raštinės skyrius

Teismo raštinės skyriaus vedėjas

Teismo kancleris

3.

Teismo raštinės skyrius

Teismo raštinės skyriaus patarėjas

Teismo kancleris

4.

Archyvo skyrius

Archyvo skyriaus vedėjas

Teismo kancleris

5.

Informacinių technologijų skyrius

Informacinių technologijų skyriaus vedėjas

Teismo kancleris

6.

Ūkio skyrius

Ūkio skyriaus vedėjas

Teismo kancleris

(Patvirtinta Utenos apylinkės teismo pirmininko 2021-02-05 įsakymu Nr. V-8).