Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Utenos apylinkės teismas
lt
En

Korupcijos prevencija Lietuvos teismuose

Informacija atnaujinta 2022-10-10 14:50:24

Korupcija (lot. corruptio – „gadinimas“, „papirkimas“) yra suvokiama kaip bet koks valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens elgesys, piktnaudžiavimas patikėta galia siekiant asmeninės naudos.

Utenos apylinkės teisme laikomasi Nulinės dovanų politikos, kuri reiškia, kad teisėjai, teismo valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, vykdydami jiems pavestas funkcijas, gauna darbo užmokestį ir jokio papildomo atlygio (dovanų) gauti neturi teisės: Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 13 straipsnis skelbia, kad deklaruojantis asmuo ar jam artimas asmuo negali priimti dovanų ar paslaugų, jeigu tai susiję su deklaruojančio asmens tarnybine padėtimi ar tarnybinėmis pareigomis (išimtys taikomos dovanoms, gautoms pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, kurios įprastai yra susijusios su deklaruojančio asmens tarnybinėmis pareigomis, taip pat reprezentacijai skirtoms dovanoms su valstybės, įstaigos ir kitokia simbolika arba kai paslaugomis yra naudojamasi tarnybiniais tikslais).

Plačiau apie korupcijos prevenciją skaitykite Korupcijos prevencijos įstatyme.

Šakinis Lietuvos teismų sistemos korupcijos prevencijos veiksmų planas 2022–2025 metams
Šakinio Lietuvos teismų sistemos korupcijos prevencijos veiksmų plano 2022–2025 metams įgyvendinimo priemonių planas 2022–2023 metams

2022 m. kovo 1 dieną Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo, atsakingas už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą visoje teismų sistemoje. Juo tapo Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus vyresnysis patarėjas Justinas Bagdžius, tel. (8 5) 251 4125, el. p. justinas.bagdzius@teismai.lt.